We stoppen met de ‘Taylor Made’ organisatie en beginnen met ‘Tailor Made’ organiseren. #WWAM

Wat wij in de praktijk tegenkomen; organisaties hebben eerder een organiseervraagstuk dan een structuurvraagstuk. Dus de sleutel tot succes is dus niet een reorganisatie, een structuuraanpassing of het vernieuwen van de fijnstructuur, of hoe het allemaal ook genoemd wordt. Waarom lijken dit soort aanpassingen dan dat toch altijd het begin en de conclusie van menig verandervraagstuk. Misschien omdat het lekker tastbaar is? Volgens WWAM moet je alleen aanpassingen doen aan de structuur als je merkt dat het het organiseervraagstuk echt verder helpt.

Wij bepalen en bouwen graag met u aan die dingen die wel een positief verschil gaan maken. We zoeken daarbij het liefst naar zelfversterkende oplossingen die vandaag passen, maar ook morgen. Via oorspronkelijke invalshoeken werken wij aan het benodigde maatwerk. Dat bestaat vaak uit een aantal bouwstenen. Waarbij we altijd kijken vanuit het principes als ‘hoe kan het wel’ en ‘minder is meer’.  Want in een tijd waarin de complexiteit als maar toeneemt, vraagt dit dat oplossingen eenvoudig en hanteerbaar zijn om effect te kunnen hebben. Dat ze incasseringsvermogen bieden, maar ook wendbaar zijn. Hoe die bouwstenen er dan uit kunnen zien? Voorbeelden:

#CollectieveAmbitie

Een essentieel onderdeel om als organisatie de aandacht op te krijgen en te houden. Dat iedereen wel snapt waar het om gaat, dat blijkt niet zo te zijn of men weet het wel maar werkt er niet naar. Het is ook lastig. Zeker op hoe die ambitie het dagelijks werk van medewerkers beter kan maken en hoe deze weer relevant wordt. Wij bouwen met organisaties een op verhalen gebaseerde ontwikkeling die zorgt dat de organisatieambitie, voor het collectief, dagdagelijks relevant wordt. Wij hebben al hele mooie en aanwakkerende voorbeelden.

#HetWerkCentraal

Dit is het feitelijk operationeel maken van het werken in opgaven. Het werk, de bedoeling, weer echt centraal zetten voor medewerkers, in lijn met de opgaven die de organisatie heeft. Dat ipv van een functionaris bijvoorbeeld de trekker van een #Resultaatopdracht worden. Nu worden medewerkers vaak opgeslokt door allerlei randzaken als vergaderingen, bijpraatsessies, bureaucratie en het juk van de hiërarchie. Dat kan gelukkig ook echt anders.  Zet met ons uw doelen weer centraal!

#HetPsychologischContract

Een essentiële bouwsteen. Hou zit jij als medewerker in de wedstrijd? Waarom kom jij naar je werk? Welke waarde breng je nu in en wat zou je eigenlijk willen? Hoe versterk je de medewerkers? Welk leiderschap wil je in hen aanwakkeren en welk leiderschap vraagt het om dat weer aan te sturen? Wij helpen u graag.

#IntegraleBedrijfsvoering

Is bedrijfsvoering er om medewerkers optimaal te faciliteren of zijn medewerkers er om bedrijfsvoering aan het werk te houden? Op sommige dagen voelt het voor velen echt als dat laatste. En bedrijfsvoering beoogt dat ook helemaal niet. De sleutel tot succes is de transitie naar datagedreven en integraal werken in de breedte van de kolom. Daar zegt iedereen snel ja tegen, als je er mee aan de slag gaat kom je al snel voor uitdagingen te staan. Er moeten dan dingen echt helemaal anders. Wij kunnen daarbij helpen.

Organiseeradvies vanuit oorspronkelijke visies naar passende en duurzaam bouwstenen voor wel werkende oplossingen!

Waarom lopen bedrijven en organisaties vast in hun eigen ambities?

#WWAM Organisatieadvies Arnhem vraagt door

Waarom voelt de interne bureaucratie vaak belangrijker dan het resultaat?

Waarom zijn reorganisaties niet het antwoord op noodzakelijke aanpassingen?

Waarom is bedrijfsvoering zo ingewikkeld en dominant?