Om te weten wat mensen werkelijk denken,

moet men eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggen (Rene Decartes).

Dit vergt luisteren, kijken, oordeel uitstellen, vragen, doorvragen, blijvende nieuwsgierigheid.