Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. (Ralf Waldo Emerson)

Rik Boers

45 jaar

Organisatieloods

Uncommon sense

Zelfverzekerde twijfelaar

Bruggenbouwer

Data science ethics

Constructief ongemak

Strategisch advies

Programma/ Projectleiding

Spreker/ Dagvoorzitter

Baan-breker

Merel Boers

49 jaar

Organisational wanderer

Organisatiesocioloog

#Neveneffecten

Leiden vanuit nieuwsgierigheid

Strategische advisering

Programma/Projectleiding

Inclusief denken en doen

“Disappointment Panda”

Wij werken graag met partners samen aan de vraagstukken van morgen. Zo is Rik vanuit, wij werken van morgen, verbonden aan Innogration management consultants, https://www.innogration.nl

Wij kiezen onze samenwerkingen zorgvuldig en weloverwogen. We staan in sterke verbinding met degene waar we mee samenwerken. Ook hier willen consistent zijn in wat we beogen in ons werk. Het beste in mensen en organisaties naar boven halen en impact maken op onze maatschappij. Daarin staat naast nieuwsgierigheid, zelfverzekerdheid en consistentie ook de persoonlijke klik voorop. Want als we elkaar onvoldoende ‘verstaan’ komen we niet tot de beste resultaten.

Opdrachtgevers

Ook onze opdrachten/opdrachtgevers ervaren en waarderen onze manier van denken en doen. We zijn open over onze doelen/ambities, gaan voor resultaat en kwaliteit in het realiseren van de opdracht. Daarbij stellen we onze eigen rol in het geheel als eerste ter discussie. Zijn wij wel de best passende voor het realiseren, want wij komen echt wat bijdragen en wensen impact.