Simpele dingen goed doen is niet makkelijk

In aandacht denken en doen

Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar als je even stilstaat en waarneemt dan zie je een groot deel van de wereld om je heen, maar mogelijk ook jijzelf, de hele tijd op weg is naar iets. Een resultaat, een doel, een verlangen. Maar als dat zo is, hoe kunnen we in het hier en nu met aandacht zijn om wat we in het moment moeten doen, maken, bedenken op de best mogelijke manier doen?

Transitie, hoe gaat dat werken?

Transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Dit kan pas echt plaatsvinden door het consistent en zo integraal mogelijk nastreven tussen wat je wil en wat je doet. Het is onze kracht dit te initiëren en daarbij de benodigde vertaalslagen te maken. En dat is soms letterlijk nodig, want taal is krachtig. Want soms kan één woord of één daad het verschil zijn tussen het omarmen of het verwerpen van een verandering. En zeker in het geval van transitie waar je overweldigd kan worden door een gevoel dat alles lijkt te veranderen. Hoe blijf je dan effectief, hoe blijf je dan handelen richting je doel?

Voorbeeld: Het essentiële verschil tussen simpel en makkelijk

De woorden -simpel- en -makkelijk- worden in ons taalgebruik vaak dwars door elkaar gebruikt. Ook als je naar de definities zoekt kom je vaak de verwijzing naar elkaar tegen. Maar juist in ontwikkeltrajecten en gedragsverandering is het essentieel een verschil te maken tussen deze twee woorden. Niet passend gebruik leidt namelijk tot verkeerde aannames, verwachtingen en levert frustraties op. Simpel geeft aan dat iets weinig ingewikkeld is. De mate van complexiteit. Makkelijk geeft aan dat er weinig moeite en inspanning voor vereist is. Dit gaat over de handelingsniveau/gedrag.

Wat kun of moet je hier mee?

Deze misinterpretatie is wat er in verandertrajecten keer op keer verkeerd lijkt te gaan. Het feit dat iets in complexiteit niet ingewikkeld is, maakt niet dat het makkelijk uitvoerbaar is. ‘Een kwestie van doen’, het is snel gezegd, maar consistent ander gedrag verdrag vertonen is gewoon heel moeilijk. Die intrinsieke verandering kunnen externe factoren ook maar zeer beperkt beïnvloeden. Verandering lijkt een kwestie van doen, maar het vraagt dat je o.a zelfontwikkelvaardig bent, nieuwsgierig kan zijn, discipline aan de dag kunt leggen en doorzettingsvermogen hebt. Alle -oh zo- moeilijk blijvend toe te passen. Dat is een reis op zich.

Is het een organisatie- of organiseervraagstuk?

Vind je het antwoord in structuur of in handelen?

Organisatie innovatie & Rik Boers

Al meer dan 15 jaar bouwt Rik Boers in
zeer diverse sectoren aan sterkere vormen van organiseren.

Rik’s expertise ligt met name op het gebied van resultaatsturing,
werkverdeling, renderende medewerkers en concrete ondersteuning.

Vanuit het organisatiebelang op weg met sterk betrokken
ambitieuze medewerkers naar meer slagvaardigheid en resultaat.

Start Vandaag Met Innoveren

Neem contact op

Vul het onderstaande formulier in of bel: 06 19 62 20 70