Bedrijfsvoering en de basis op orde

De implementatie van een nieuwe werkwijze, ondersteunt met Oracle Cloud, voor een gemeente leidt binnen bedrijfsvoering tot verbetering van de datakwaliteit en de onderlinge samenwerking. In plaats van een breed ERP pakket of een specifieke HR software oplossing is met Oracle Cloud een nieuwe flexibele weg ingeslagen die wendbaar werken en integere data mogelijk maakt.

Tijdens mijn werkzaamheden bij deze gemeente als “voorttrekker” organisatievernieuwing en verantwoordelijke voor de HRM strategie bleek het wenselijk beter in control te komen. De kwaliteit van de data moest omhoog en de gebruiks- en uitwisselingsmogelijkheden moesten verbeteren.

Voor iedere vorm van capaciteitsinzet (“in loondienst” “inhuur” “uitbesteding”) gebruikte men verschillende manieren van vastleggen in uiteenlopende systemen.

De oplossingen vonden wij in de Oracle Process Cloud suite. Deze software is eigenlijk niet specifiek voor HR processen gebouwd maar wij hebben een speciale toepassing ontwikkeld in deze gemeente.

Flexibele cloud oplossing ipv log ERP pakket

In plaats van een groot ERP systeem aan te schaffen als gemeente en het bijbehorende meerjarige implementatietraject kozen wij voor Oracle Cloud. De reden schuilt met name in de modulaire flexibiliteit van dit systeem dat we ook specifiek voor HR behoeften in konden richten: snel en flexibel.

een van de belangrijkste eigenschappen van Oracle Cloud en zijn toepassing in dit geval als HRM software is:

eenmalige registratie, meervoudig gebruik

Betere samenwerking door delen kwaliteitsdata

Daarmee bedoel ik dat iedere vorm van capaciteitsinzet (“in loondienst” etc), via hetzelfde proces worden vastgelegd in de cloud. En vervolgens in alle systemen dezelfde gegevens beschikbaar zijn vanuit de cloud.

HR software met slimme workflow

De gegevens worden slim gerouteerd in een workflow. Iedere gebruiker krijgt bijvoorbeeld alleen dat deel van de dataset dat relevant is voor zijn taak bij de bewerking van privacy- en security gevoelige persoonsgegevens van (potentieel) personeel.

De implementatie van Oracle Cloud als HR software heeft enorm bijgedragen aan de onderlinge samenwerking tussen afdelingen zoals ICT, financiën, huisvesting en HR binnen het HR proces in enge zin (aanname van personeel, salarisadministratie etc.).

Bekijk de video voor meer over deze succesvolle HRM software implementatie op basis van Oracle Cloud.