Preach what you practice #wwam

Leiderschap als mentaliteit
Wat is leiderschap eigenlijk?
Wanneer ervaren mensen leiderschap?
Van wie is het?

Zomaar drie vragen over een onderwerp waar duizenden boeken over zijn volgeschreven. En kijk dan eens naar de variatie waarop leiderschap in deze boeken wordt getypeerd. En dat wijkt weer enorm af bij wat we allemaal in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Dus het vraagt aandacht, en even stilstaan met elkaar, hoe je dat leiderschap, in het systeem, zijnde bijvoorbeeld een organisatie, goed afspreekt. Ultimo gericht op dat het feitelijk handelen vanuit leiderschap in lijn is met wat je als organisatie nastreeft.
Leiderschap is niet gekoppeld aan hiërarchie.
Want leiderschap gaat wat ons betreft over alle medewerkers die zich inzetten voor de organisatie. Het is bijna vanzelfsprekend om een groot verschil te maken tussen medewerkers en een groep als het management. Dat vinden wij eigenlijk niet logisch. Natuurlijk, er zijn behoeften als coördinatie, prioritering en een adequate vertegenwoordiging van het organisatiebelang die enige hiërarchie handig maakt, maar dat is absoluut geen synoniem voor leiderschap. Hoe je in je werk zit, hoezeer je vertegenwoordiger bent van het organisatiebelang, ook hoe je soms je eigen belang zo goed mogelijk vertegenwoordigd, dat is uiteindelijk voor iedereen van belang. En alle (soms niet reële) verwachtingen die we op managers rondom leiderschap projecteren, maken ze in de praktijk maar zeer beperkt waar.
Mentaliteit
Het zelfstandig kunnen handelen binnen een uitdagende context, jezelf leiding geven, andere gidsen, dilemma’s kunnen hanteren, juist op de punten waar je een positief verschil kan maken, juist in die momenten als het er even echt om gaat, het even ongemakkelijk kan zijn, om het voor het geheel uiteindelijk beter te maken. Leiderschap is daarmee een mentaliteit, iets wat je kan en moet trainen om het goed in te kunnen blijven zetten.

Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggen.

(Rene Decartes)

Maak ruimte voor de ambitie en het latente potentieel van medewerkers, werken voor de collectieve ambitie!