Het werk centraal. Het klinkt als een open deur. Maar dat het geen open deur is zal ik met een simpel voorbeeld illustreren. Vraag aan een bakker om inzicht te geven in alle resultaten die zij in een jaar bereikt, dan pakt zij waarschijnlijk haar verkoopgegevens erbij. En zij is vaak zelfs in staat om te vertellen hoeveel brood, taart en overigen iedere individuele medewerker dient te verkopen om een redelijk, goed of fantastisch jaar te draaien. Vervolgens bekijkt ze hoe de heren en dames het op individuele basis in de bakkerswinkel doen en zij heeft een aardig goed sluitend beeld van de prestaties en bijdrage van ieder individu. Kortom, in de dagelijkse gang van zaken staat het resultaat centraal en is ieders bijdrage inzichtelijk.
Maar als ik dezelfde vraag stel bij veel grotere organisaties waar ik mee in contact kom, is de relatie tussen wat, door wie, wanneer wordt bereikt nogal… ja hoe zal ik het zeggen… TOTAAL niet inzichtelijk. Er kunnen wel wat begrotingen en als je geluk hebt wat realisaties uit de laptop worden getrokken, maar om nou te zeggen dat die lekker concreet en tastbaar zijn, nee. En de P&O’er vertelt je dat er resultaat- en ontwikkelplannen worden gemaakt, oja, ook afdelingsplannen. Maar als ik dan vraag dat als ik een nietje door de totale set aan definieerde resultaten haal van alle medewerkers en ik dus een min of meer sluitende set aan resultaat en bijdrage zou moeten hebben, dan is het antwoord steevast “Nee, want we doen veel meer!”
Huh? Conclusie het werk staat dus niet centraal. Anders dan een bakker hebben we onze resultaten niet helder in beeld en zeker niet op het niveau waar de grotere ambities dienen te worden doorvertaald naar concrete resultaten. Voor de helderheid, professionals, medewerkers, mensen die het “echte” werk zouden moeten doen.
Gelukkig kan het anders…
De provincie Gelderland heeft een visie, men wil graag een moderne, meer wendbare en resultaatgerichte organisatie worden. Want de provinciale organisatie wil in staat zijn de door de politiek geformuleerde maatschappelijke opgaven steeds beter en beter te realiseren. Dit vraagt een ander soort manier van denken en organiseren. Een organisatie die in staat is sneller op veranderende/nieuwe behoefte in te spelen. Naast focus op het resultaat, is wendbaarheid daarbij een zeer belangrijke pijler, niet in de laatste plaats omdat men zoekt naar maximale uitnutting van de vaste groep medewerkers. Met een de context van een steeds grilliger politiek landschap, dient de ambtelijke organisatie daar in mee te kunnen bewegen, ook met de steeds sneller veranderende maatschappelijke behoeften.
Via het project werken in algemene dienst(WIAD) wordt er door de organisatie, op voortouw van P&O een organisatie inrichting neergezet die zowel die resultaatgericht is als wendbaarheid beoogt. Maar ook een organisatie die de professionals dusdanig faciliteert dat deze op basis van motivatie, talent en energie die mooie resultaten voor de organisatie kunnen behalen. Kortom, steven naar Win(Organisatie), Win(Medewerker), Win(Maatschappij).
Neem contact op met Rik voor meer informatie over resultaatgerichte organisaties