Project omschrijving

Opgavegestuurd werken, en de noodzakelijke vertaalslag

Opgavegestuurd werken of opgavegericht werken is een veel gehoorde kreet. Zeker in de sectoren van de overheid en de zorg. Opgavegestuurd werken tot in de kern doorvoeren, als het leidende (maar niet enige) principe voor het verdelen van werk, dat kom je in de praktijk nog niet vaak tegen.

Het klinkt zo vanzelfsprekend, dat je het werk centraal zet, maar vaak is dat toch niet zo. Dat komt hier op neer. De hiërarchie en expertise per afdeling zijn leidend voor de taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden. Het echte werkresultaat staat vaak niet eens genoemd in de taakbeschrijving. En er ook vaak geen centrale coördinatie en monitoring op specifieke individuele resultaten plaats. “Ja maar, bv de afdelingsplannen dan?” hoor ik u denken. Die zijn ook weer gericht op de taken, en niet opgesteld vanuit de collectieve ambities van het concern. Veel organisaties zijn daarbij bovengemiddeld veel tijd kwijt aan bedrijfsvoering en de geldende bureaucratie. Bedrijven en organisaties erkennen dit. Ook in het hier en nu werkt men hard aan meer integraliteit. Maar men loopt dan al snel op allerlei niveaus tegen regels en werkwijzen aan. Het feit dat we dit maar niet onder de knie krijgen zorgt dagelijks voor stagnatie van mens en middelen met direct effect op de prestaties. Opgavesturing vraagt ook om een meer wendbare en een niet sectoraal ingestoken bedrijfsvoering. Dit leidt tot een echt transitievraagstuk. Want systemen kun je aanpassen, maar zijn niet het antwoord op onze hardnekkige routines van denken en doen.

Maar waarom zou je het dan wel moeten willen? Opgavesturing full flow doorvoeren, is de motor voor betere presentaties en geeft meer inzicht en controle op de resultaten, ook financieel. Intern zorgt het via een andere manier van werkbeschrijven en werkverdelen (bijvoorbeeld via werk op de marktplaats en zelfmatching) en her-alocatie van capaciteit en middelen opdat de organisatie het beste uit zichzelf en medewerkers weet te halen. De bijbehorende meer data ondersteunde manier van werken geeft ook nog eens veel inzicht. Ook betere kpi’s, ook op de gedragskant, wat het effectief bijsturen van de organisatie sterk verbetert.