Veranderen door te handelen #WWAM

Anders oplossen is voor ons niks anders dan proberen situaties op een andere dan de gangbare manier te benaderen. Bijvoorbeeld via het principe van zelfversterking.  Zelfversterking gaat er van uit dat een ontwerpoplossing door het gebruik sterker wordt. Meer gebruik zorgt voor meer incasseringsvermogen. Vaak verschilt de oplossing ook geheel of grotendeels van de algemeen geaccepteerde oplossingen, die traditioneel zich kenmerken door methoden als een projectaanpak, procesmanagement of planning en control en dat proberen te vangen in een systeem. Via alternatieve methoden wordt het beoogde eindresultaat ook behaald en dit en/of sneller / goedkoper / hoogwaardiger. Het is qua ontwerp niet vergelijkbaar met hoe het resultaat via een status quo aanpak wordt bereikt. En dat zorgt in eerste instantie voor enige verwarring.

Het realiseren van dit soort alternatieve oplossingen is een kwaliteit van #WWAM. Wij houden van zeer ingewikkelde puzzels. Wij weten vanuit de essentie van een vraagstuk de oplossing te ontwerpen. Daarbij weten wij de brug te slaan om de oplossing ook geaccepteerd en dus echt werkend te krijgen. Hieronder staan twee voorbeelden van zelfversterkende oplossingen.